Sức khỏe, An toàn và Môi trường

Sức khỏe, An toàn và Môi trường

Cam kết của chúng tôi về Chất lượng, An toàn và Môi trường

Chúng tôi cam kết tạo ra các sản phẩm an toàn và hiệu quả giúp giảm tác động của ngành đối với môi trường. Các sản phẩm của Zerust®/Excor® được nhiều công ty lớn về chất độc, kỹ thuật và đóng gói, đồng thời tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn trên toàn cầu, bao gồm những điều sau:

  • Tuân thủ Quy định REACH (EC số 1907/2006)
  • Tuân thủ Chỉ thị RoHS của Châu Âu
  • Không chứa SVHC (Các chất rất cần chú ý), khoáng chất xung đột hoặc CONEG
  • Các sản phẩm giấy và màng kraft VCI Zerust® không chứa các hóa chất được liệt kê trong Đạo luật Thực thi Nước uống An toàn & Chất độc của California năm 1986 (Dự luật 65)
  • Được dán nhãn phù hợp với GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu) và tuân thủ theo UN GHS, EU CLP, US OSHA HazCom và CA WHMISHệ thống quản lý sản phẩm của Zerust® được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2015

  Zerust® quan tâm đến môi trường

Sử dụng túi VCI ức chế ăn mòn Zerust® và lớp phủ chống rỉ để bảo vệ kim loại và chất tẩy rỉ để phục hồi các bộ phận giúp tiết kiệm đến 95% năng lượng cần thiết để sản xuất các bộ phận mới. Ngăn ngừa rỉ sét cũng làm giảm lượng khí thải CO2 liên quan đến việc tái chế phế liệu thành các bộ phận mới và dòng chất thải ra môi trường từ các bộ phận bị hỏng.

  Zerust® Giúp tái sản xuất

Zerust® cũng là một công cụ chính cho các hoạt động tái sản xuất. Tái sản xuất công nghiệp tân trang các mặt hàng như động cơ, hộp số và các bộ phận lắp ráp có giá trị khác thành tình trạng như mới. Điều này ngăn chặn một lượng lớn chất thải đi đến bãi chôn lấp bằng cách xây dựng lại và làm cho nó có thể sử dụng được trở lại. Thường thì phần được xây dựng lại có cùng tuổi thọ dự kiến như phần mới ban đầu. Năng lượng tiết kiệm được bằng cách tái chế một pound thép có thể chạy một bóng đèn 60 watt trong hơn một ngày.

  Zerust® Green VCI có thể tái chế

Các sản phẩm của Zerust® không chỉ ngăn ngừa chất thải mà còn có trách nhiệm với môi trường. Túi và màng poly VCI Zerust® và các sản phẩm giấy kraft có thể tái chế. Kiểm tra các quy định của địa phương và quốc gia về các lựa chọn thải bỏ.

 Thông tin về sức khỏe và quy định

Chúng tôi liên tục xem xét các quy định toàn cầu có liên quan để tuân thủ để có thể tiếp tục cung cấp các sản phẩm không có chất độc hại. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sds@ntic.com.

Tìm kiếm bảng dữ liệu an toàn (SDS)? Một số có sẵn trên mỗi trang thông tin sản phẩm, hãy truy cập trang thông tin SDS của chúng tôi hoặc liên hệ với chuyên gia tài khoản Zerust® của bạn tại nticsales@ntic.com.