Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ đẳng cấp thế giới của Zerust®/Excor®

  • Hệ thống ức chế ăn mòn Zerust® (Z-CIS®)
  • Giải quyết các vấn đề ăn mòn
  • Loại bỏ các mối quan tâm về ăn mòn
  • Đạt được sản lượng vận chuyển không rỉ sét lên đến 100%
  • Giảm số tiền bị mất do ăn mòn từ 10% trở lên

Chương trình Z-CIS® được triển khai hiệu quả sẽ cải thiện đáng kể tỷ lệ vận chuyển và lưu kho không bị rỉ sét. Z-CIS® là viết tắt của Hệ thống ức chế ăn mòn Zerust®. Nhiều khách hàng khác nhau đã trải nghiệm các chuyến hàng không bị rỉ sét và giảm 10% hoặc hơn tiền bị mất do ăn mòn. Hãy thử tính toán chi phí ăn mòn của chúng tôi để xem bạn phải trả bao nhiêu tiền về vấn đề gỉ.

Thông qua việc sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề độc đáo của chúng tôi, các sản phẩm Zerust®/Excor®, dịch vụ kỹ thuật và địa điểm trên toàn thế giới, nhóm Zerust® có thể xác định và loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của ăn mòn một cách có hệ thống. Tham khảo ý kiến ​​đại diện của Zerust® ngay hôm nay để triển khai hệ thống ngăn ngừa ăn mòn tối ưu, tiết kiệm chi phí trên toàn bộ cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật Zerust®/Excor® trên toàn thế giới

Các nhà khoa học và kỹ sư hiện trường được quốc tế công nhận của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để thiết kế và triển khai các hệ thống quản lý ăn mòn toàn diện. Sau đó, các đại diện của Zerust®/Excor® trên toàn thế giới cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ để đảm bảo tính hiệu quả của các giải pháp này. Các kỹ sư ứng dụng Zerust®/Excor® sẽ hỗ trợ chuẩn bị tại chỗ và đóng gói các lô hàng thử nghiệm. Tại điểm đến, lô hàng sẽ được kiểm tra và đánh giá bởi đại diện Zerust® toàn cầu.

Phòng thí nghiệm và cơ sở thử nghiệm trên toàn cầu

Hiệu quả của hệ thống quản lý ăn mòn được đề xuất có thể được đánh giá trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt được mô phỏng tại một trong những trung tâm hỗ trợ kỹ thuật Zerust®/Excor® khu vực trên toàn thế giới của chúng tôi.

 

Zerust®/Excor® cung cấp tư vấn toàn diện về độ ăn mòn và dịch vụ kiểm tra trong phòng thí nghiệm cho các khách hàng đủ điều kiện trước đó.

Để yêu cầu báo giá chính thức cho bất kỳ thử nghiệm/dịch vụ nào bên dưới, vui lòng liên hệ với nhóm Zerust®. NTIC cung cấp nhiều dịch vụ khác ngoài danh sách dưới đây (bao gồm cả dịch vụ thiết kế sản phẩm). Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn cần từ danh sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thử nghiệm buồng theo chu kỳ (Chất lỏng hoặc Vật liệu đóng gói)

Đào tạo chống ăn mòn cơ bản

Thử nghiệm buồng theo chu kỳ (Bộ phận)

Thử nghiệm Chip gang

Thử nghiệm buồng theo chu kỳ (Sử dụng toàn bộ buồng)

Phân tích thiết bị ghi dữ liệu

Thử nghiệm buồng phun muối (Chất lỏng hoặc Vật liệu đóng gói)

Phân tích thiết bị ghi dữ liệu

Thử nghiệm buồng phun muối (Bộ phận)

Thử nghiệm rơi

Thử nghiệm buồng phun muối (Sử dụng toàn bộ buồng)

Thử nghiệm tính chất cơ học

Thử nghiệm buồng độ ẩm (Chất lỏng hoặc Vật liệu đóng gói)

Thử nghiệm tính chất cơ học

Thử nghiệm buồng độ ẩm (Bộ phận)

Giải quyết vấn đề, Thăm địa điểm kiểm tra lô hàng (đơn giá theo giờ)

Thử nghiệm buồng carbon Dioxide, Hydrogen Sulfide và Sulfur Dioxide (Chất lỏng hoặc Vật liệu đóng gói)

Giải quyết vấn đề, Thăm địa điểm kiểm tra lô hàng (đơn giá theo giờ)

Thử nghiệm buồng carbon Dioxide, Hydrogen Sulfide và Sulfur Dioxide (bộ phận)

Thử nghiệm tiêu chuẩn VCI

Xem Tài liệu về Phòng thí nghiệm & Dịch vụ Kỹ thuật